Wonen, verkeer en leefomgeving

 • Nieuwe duurzame afvalwagen
  on 2018-05-25 at 12:52

  Omdat de oude inzamelwagen na 10 jaar aan vervanging toe was, is er een nieuwe wagen opgeleverd. De nieuwe wagen voldoet aan alle eisen die de gemeente stelt op het gebied van duurzaamheid. […]

 • Veilig ondernemen op drukke plekken
  on 2018-05-25 at 11:43

  Wilt u als ondernemer veiligheidsmaatregelen nemen, dan vindt u in de toolbox van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) suggesties voor extra maatregelen die u kunnen helpen bij de voorbereiding op een mogelijke aanslag. Deze maatregelen zijn aanvullend op de maatregelen van de lokale en landelijke overheid. […]

 • Nieuwe inrichting Hoofdstraat en Katwijkerweg
  on 2018-05-24 at 14:21

  De Hoofdstraat en de Katwijkerweg in Valkenburg krijgen een nieuwe 30 km inrichting. Op 22 mei heeft het college het ontwerp voor de beide straten vastgesteld. Met het nieuwe ontwerp, dat in overleg met bewoners en belanghebbenden tot stand is gekomen, wil de gemeente de straten duurzaam veilig inrichten, en de snelheid verlagen van 50 naar 30 km per uur. […]

 • Aanleg verlengde Westerbaan van start
  on 2018-05-18 at 08:39

  De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is om de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia als 30 km route door te trekken naar de Kon. Julianalaan is afgerond. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk, wat betekent dat de aanleg van het nieuwe wegdeel kan gaan beginnen. […]

 • Tjalmaweg dicht in pinksterweekend
  on 2018-05-17 at 08:23

  De Ingenieur G. Tjalmaweg (N206) is van vrijdag 18 mei 20.00 uur tot en met maandag 21 mei 06.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Torenvlietbrug en de Wassenaarseweg. De provincie Zuid-Holland voert reparatiewerkzaamheden uit aan het asfalt. Het verkeer wordt omgeleid. […]

 • Tellingen langzaam verkeer rond Westerbaan
  on 2018-05-15 at 14:01

  De gemeente is van plan een nieuw fiets/voetpad met eventueel een ruiterpad aan te leggen tussen de verlengde Westerbaan en de Laan van Nieuw Zuid. Het fietspad is zowel bedoeld voor de recreatieve fietser als voor woon/werk fietsverkeer. Om een goede inschatting te maken hoeveel mensen van het nieuwe pad gebruik zullen gaan maken, worden de aantallen fietsers, voetgangers en ruiters in het gebied in de maand mei geteld. Dit gebeurt deels elektronisch en deels handmatig door tellingen op fietskruispunten. […]

 • Afsluiting kruispunt Rijnzichtweg-A44
  on 2018-05-15 at 11:10

  Het kruispunt Rijnzichtweg - A44 is van 25 mei (21:00 uur) tot 28 mei (05:00) afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. […]

 • Realisatieovereenkomst HOV
  on 2018-05-15 at 10:53

  Het college van B&W heeft op 8 mei ingestemd met de inhoud van de Realisatieovereenkomst voor de introductie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Katwijk. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de uitvoering, financiering en beheer van de inpassingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de R-net bussen en het overige verkeer goed te laten doorstromen op het tracédeel Zeeweg – Boulevard-Zuid en Zeeweg – ESA/Estec. De gemeente gaat de maatregelen binnen Katwijk zelf uitvoeren. De provincie Zuid-Holland financiert het project grotendeels. […]

 • ESA-ESTEC en Unmanned Valley werken samen
  on 2018-05-09 at 14:53

  De Europese ruimtevaartorganisatie ESA en zijn tweeëntwintig lidstaten werken samen om een breed scala aan ruimtevaartdoelen te realiseren. Hun projecten genereren nieuwe wetenschappelijke kennis en nieuwe, praktische toepassingen in de ruimtevaart. Ze creëren ook banen en helpen de Europese industrie meer innovatief en competitief te worden. Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) is de grootste vestiging en het technische hart van ESA. Deze kraamkamer van Europese ruimtevaartactiviteiten is gevestigd in Noordwijk. De meeste ESA projecten, lanceerraketten […]

 • Blauwe vlag gehesen in Katwijk
  on 2018-05-04 at 12:55

  Op vrijdag 4 mei werd de Blauwe Vlag na 11 jaar afwezigheid gehesen in Katwijk. Dit jaar mocht de gemeente de vlag weer in ontvangst nemen voor het Zuidstrand. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die hebben aangetoond schoon en veilig te zijn. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de gemeente op dit gebied heeft geleverd. […]

Share This