Een gesprek met Handhaving

Eerder deze week brachten Angelique en Marco van De Lokalen een bezoek aan de diverse milieuparken in onze gemeente. Onderdeel hiervan was ook om in gesprek te gaan met de handhavers over hun werkzaamheden en wat ze daarbij dagelijks allemaal tegen komen. Tevens legde wij 10 vragen voor aan het ‘team afvalinzameling’ en hieronder de antwoorden;

 

Er wordt veel overlast ervaren bij de milieuparken, wat verstaan jullie onder deze ‘overlast’? Wat treffen jullie veelal aan dan?

Onder overlast van milieuparken verstaan wij meestal dumpingen van afval wat daar niet thuishoort. De gemeente moet ervoor zorgen dat de milieuparken toegankelijk en netjes blijven, maar een groot deel van dat ‘netjes’ ligt ook bij de burger zelf. Een wasmachine of koelkast, buggy, aquarium, potten, vazen, groen afval, slachtafval ,dode
huisdieren e.d. dump je niet bij een milieupark. Ook heeft de gemeente wel eens gedumpt asbest bij een milieupark moeten verwijderen De kosten hiervoor bedroegen ruim € 3.000,- Daarnaast hebben wij veel overlast van ernaast plaatsingen van materiaal dat niet in de container past. De doos van je nieuwe tv past niet in de inwerpopening. Je kan dan twee dingen doen, het wegbrengen naar de milieustraat of thuis in stukken snijden zodat het wel past.

Waar kunnen de burgers jullie bereiken wanneer zij klachten hebben over afvaloverlast bij milieuparken? Hebben jullie hiervoor een telefoonnummer of een e-mailadres?

Burgers kunnen ons bereiken via verschillende kanalen. Telefonisch, via een melding op de website ‘Melding doen’. Deze staat 24 uur per dag ter beschikking en kan op ieder moment van de dag worden ingevuld. Meldingen komen direct bij ons binnen en kunnen snel worden afgehandeld. Meldingen via social media-kanalen als Facebook, Twitter en whatsapp zijn ook mogelijk.

Als jullie bij de milieuparken enorm veel afval aantreffen die ernaast gedumpt is, welke actie ondernemen jullie dan?

Wij ruimen niet direct op. Dat heeft een reden namelijk dat slecht gedrag dan zo direct beloond wordt. Uiteraard valt dit niet altijd mee voor omwonenden. Burgers kunnen echter wel de discussie met elkaar aangaan dat je dit gewoon niet doet. Het is asociaal. Uiteindelijk wordt het wel opgeruimd, we kunnen het echt niet laten liggen. Vaak wordt dan wel al met een vingertje naar de gemeente gewezen en dat is zeker niet altijd terecht. Daarnaast proberen wij met de handhaving ook wel de daders te achterhalen. Op dozen staan vaak adressen. De G.O.A. gaat dan bij degene langs, waarvan het adres van op de doos staat, voor een gesprek. Dat maakt vaak wel indruk.

Wat is jullie belangrijkste taak nu eigenlijk als team afvalinzameling? Wat doen jullie wel en wat doen jullie niet?

Deze vraag kunt u ook aan handhaving stellen. Handhaving moet over het algemeen ‘op heterdaad betrappen’ . Dat is vaak moeilijk. Echter er worden nog genoeg bekeuringen uitgedeeld op het niet goed aanbieden van je afval.

Hoe vaak worden de containers van milieuparken geleegd en door wie?

Onze milieuparken worden geleegd door gecontracteerde inzamelaars. Wij stellen een bestek op en inzamelaars kunnen zich hiervoor inschrijven. Inschrijvers worden geselecteerd op prijs en kwaliteit. In het bestek staat dat de inzamelaar ten allen tijden ervoor moet zorgen dat de containers vulbaar blijven. Indien dat betekent dat zij zes dagen per week het betreffende milieupark moeten legen dan zullen zij dat moeten doen. Wij sturen volmeldingen rechtstreeks aan hen door en de bedoeling is dat zij dit binnen 24 uur moeten oplossen. Op zondag en officiële feestdagen is er geen lediging. Ook als de windkracht boven zeven uitstijgt, worden er geen ondergrondse containers geleegd. Dat is uit veiligheidsoverwegingen en het mag A.R.B.O.-technisch ook niet. Uiteraard moeten zij, als de wind is gaan liggen, z.s.m. alles inhalen. Als inzamelaars zich niet aan de afspraken houden volgen er boetes. Die zijn overigens al best vaak uitgedeeld. Overigens komt het ook regelmatig voor dat burgers een te grote zak in de P.M.D.- container doen waardoor deze vastloopt en het lijkt of de container vol is. Wij proberen dit dan z.s.m. op te lossen. Dat gebeurt ook vaak met de papiercontainer (te groot karton dat klem zit) en de textielcontainer. Bewoners die kussens en dekbedden in deze container willen doen, zijn verkeerd bezig. Dat mag er niet in en inderdaad, de container loopt erop vast. De inzamelaar kan dan niet worden verweten dat de container vol is.

Waar wordt het afval na het legen heengebracht? Gaat dat allemaal naar de milieustraat of zijn er verschillende locaties waar grondstoffen worden verwerkt ?

Dat ligt aan de fractie die wordt ingezameld. Textiel gaat naar ‘Sympany’, daar wordt het uitgezocht en gesorteerd. Hoofdzakelijk door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (ook één van de voorwaarden in ons bestek). Glas wordt direct naar de verwerker gebracht waar het gerecycled wordt tot nieuw glas, papier ook. Dit wordt gesorteerd en gebundeld om naar de diverse verwerkers van papier te gaan. Plastic wordt eerst overgeslagen op het V.A.B. in Voorhout en gaat daarna naar de verwerker ‘Sita’ in Rotterdam waar de verschillende soorten plastic worden gescheiden (PET, PP, folies, PE e.d.). Vervolgens gaan die afvalstromen naar fabrieken die er nieuwe producten van maken. Eén keer in de twee jaar houden wij een afvaltour. Burgers kunnen zich hiervoor inschrijven. We nemen ze dan mee op, bijvoorbeeld, de weg die het plastic aflegt om weer ‘nieuw’ materiaal te worden. Op deze manier kunnen burgers zien dat alles niet op één hoop terecht komt.

Hoe werkt het bij de milieustraat?

Bij de milieustraat staat bij elke grondstof / container een duidelijk informatie- en aanwijsbord Dat vermeldt welke grondstof waar hoort. Ook hebben zij informatie van openingstijden etc. op een bord staan. Dit is voor burgers een prettig idee en een duidelijke communicatie. Bij veel burgers is het onduidelijk wanneer milieuparken worden geleegd! Hierdoor laten zij veel hun afval daarom achter, omdat zij niet nog zes weken Met hun vuil opgescheept willen zitten. Ondanks de ruime openingstijden komt het voor dat er inderdaad voor de deur van de milieustraat (vaak in de bosjes) afval wordt gedumpt. Dat is niet goed te noemen. Nee wij hebben op de milieustraat geen 24 uurs economie en je moet je afvragen of je dat wel zou willen. Er komt nog steeds hetzelfde aantal mensen naar de milieustraat, maar de periode van beschikbaarheid wordt langer. Daar hangt ook een prijskaartje aan vast en die moeten diezelfde burgers ook betalen. Wel denken wij na over een avondopenstelling. Het grof afval wordt één keer in de acht weken aan huis opgehaald. Dat is een service die wij burgers aanbieden die echt hun afval niet kunnen wegbrengen. Het ophalen aan huis betekent dat dit afval niet meer gerecycled kan worden. Dit afval wordt verwerkt als restafval en verbrand terwijl veel spullen ook een tweede leven hadden kunnen krijgen. Dat is zonde en wij willen het wegbrengen naar de milieustraat daarom blijven promoten. De milieustraat is open ’s ochtends vanaf 10.00 uur tot ‘s middags 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Het laat openen in de ochtend heeft te maken met het wisselen van containers en het ophalen van vrachten door leveranciers maar ook weren wij hiermee zo Z.Z.P.’ers die onder eigen privé-vlag bedrijfsafval komen storten waarover geen afvalstoffenheffing wordt betaald. De burger betaalt dan in principe het afval van het bedrijf.

Waarom worden er geen informatieborden bij de milieuparken geplaatst?

Het plaatsen van borden wanneer de containers worden geleegd, is niet van toepassing als onze inzamelaars het bestek goed volgen. Het komt vaker voor de containers niet vol zijn maar verstopt door oneigenlijk gebruikt. Dan helpt een informatiebord ook niet echt. Op de gemeentelijke website staat informatie en is er een kaartje te zien waarop alle milieuparken te vinden zijn. Ook staat er informatie waar je kan melden als een container vol is of kapot. Maar dan moet je moet het wel doen. De website van de gemeente Katwijk wordt binnenkort vernieuwd en dan hopen wij nog meer aandacht hieraan te kunnen besteden.

Is het wat om een keer een informatieavond voor de burgers hierover te geven?

Een informatieavond is een prima iets. Die hebben wij ook gehouden over het thema ‘omgekeerd inzamelen’. Er kwamen echter maar een paar mensen op deze avond af. Over dat ‘omgekeerd’ inzamelen zijn er veel negatieve geluiden te horen, voornamelijk door burgers die een ondergronds systeem gebruiken. Jammer dat de voorstanders op zo’n inspraakavond zich dan niet lieten horen, maar vervolgens wel vragen wanneer het gaat gebeuren. Omdat het veel makkelijker is die container voor P.M.D.-afval aan huis te hebben dan constant naar een milieupark te moeten rijden. Dan heb je ook geen last van een verstopte container en ‘vol’ want je kan je afval naast de deur kwijt. Zelf als gebruiker van een groene- en grijze- bak aan huis lijkt dit mij de meest ideale oplossing. Scheelt een hoop tijd en ergernis.

Zijn er ook open dagen?

Wij houden ook regelmatig een open dag op de milieustraat en een afvaltour. We doen ons best om burgers erbij te betrekken. Alleen moeten ze dan wel komen en dat is vaak lastig. Volgende week zaterdag 17 maart hebben wij weer zo’n compostdag. Wij geven dan gratis vier zakken compost per huishouden weg. We besteden op die dag ook veel aandacht aan het afval scheiden door middel van promotie. Ik zou zeggen kom langs!

Met vriendelijke groeten,
Gemeente Katwijk
Nel Mahmoud-van der Plas
Afd. Beheer en Vastgoed